Róbmy DOBRO mimo wszystko

Podczas finału @Węglokoks Halowa Liga Podokręgu Zabrze – Podokręg Zabrze Śląskiego ZPN mówiliśmy, że postaramy się kupić sprzęt sportowy w postaci piłek, tym samym chcemy zawsze pokazywać, że sport jest dla wszystkich Piłki trafią do: Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie – WTZ Knurów Fundacja Dom Nadziei Dom Aniołów…
Dowiedz się więcej