Stop Depresji

RÓBMY DOBRO MIMO WSZYSTKO

 

Stop depresji !

Okres pandemii, wielu zmian, ograniczonych kontaktów, zabiegania rodziców, zdalnego nauczania, a teraz także wojny. To czas trudny zarówno dla dorosłych, a przede wszystkim dla dziecii młodzieży. Dzisiejsze czasy to podatny grunt dla depresji. Ta śmiertelna choroba jest drugąz najczęstszych przyczyn śmierci wśród dzieci, zaraz po wypadkach samochodowych, wyprzedza wszystkie inne choroby, a jej statystyki śmiertelne przerażająco szybko rosną w ostatnim czasie.

Nasza akcja ma na celu nagłośnienie problemu depresji. Chcemy uwrażliwić rodziców, dorosłych, pedagogów, trenerów, by poświęcać więcej uwagi dzieciom, swoim bliskim. Staramy się przekazać wam podstawowe informacje, wskazać gdzie szukać fachowej pomocy..

Jako Fundacja Gram Kibicuję Pomagam działamy również profilaktycznie, zachęcając do aktywizowania dzieci przez sport czy kulturę. Dzieci potrzebują kontaktów rówieśniczych, relacji, pozytywnych wzorców i wartości oraz odpowiedniego wsparcia.  Pamiętajmy jednak, że depresja to choroba i może przytrafić się każdemu, a w jej zaawansowanym stadium nie pomogą same aktywności i relacje, dlatego przygotowaliśmy listę placówek, w których możecie szukać pomocy:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01

Punkt Interwencji Kryzysowej
KNURÓW ul. Ks. A. Koziełka 2,  tel. 32 335 50 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
KNURÓW, ul. Kosmonautów 5a, tel/fax (32) 235 14 76

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
CZERWIONKA-LESZCZYNY, ul. 3 maja 45a, 512 977 378

PZP Feniks
GLIWICE, ul. Młyńska 8, 32 413  16 26

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” ,
PYSKOWICE, Kard. St. Wyszyńskiego 37, 516287483

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Integrum,
RYBNIK, ul. Młyńska 10, 32 433 24 44

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Fundacji Dom Nadziei GLIWICE-Łabędy, ul. Główna 30, 32/286 06 23  www.domnadziei.pl

Objawy depresji:

Długotrwała zmiana nastroju – niepokój, rozdrażnienie, zachowania agresywne i impulsywne,

Zaburzenia apetytu – brak apetytu, odmowa jedzenia, jedzenie w samotności

Zaburzenia snu – bezsenność, trudności z zaśnięciem, wybudzanei się w nocy, trudności ze wstaniem rano

Trudności z koncentacją, rozkojarzenie, wrażenie nieobecności

Wycofywanie się z kontaktó1) z ludźmi- rodziną, rówieśnikami, opuszczanie zajęć szkolnych

Utrata dotychczasowych zainteresowań

Sięganie po substancje psychoaktywne

Odrzucanie pomocy, poczucie osamotnienia

Poczucie bezradności, brak wiary w siebie

Deprecjonowanie siebie, poczucie winy

Skargi somatyczne zmęczenie, zniechęcenie

Mówienie o śmierci, komunikowanie myśli samobójczych, na temat bezsensu życia

Zainteresowanie tematyką śmierci

Gromadzenie niebezpiecznych przedmiotów

Domykanie różnych spraw

Czynniki ryzyka

Długoterminowe

Wcześniejsze zachowania samobójcze u osoby i w jej rodzinie Zaburzenia psychiczne, uzależnienia, zaburzenia osobowości Depresja, lęk Inne współwystępujące choroby Problemy w środowisku rodzinnym Przynależność do mniejszościowej grupy Status społeczno-ekonomiczny

KRÓTKOTERMIN OWE (STRES) Stresujące wydarzenia życiowe, trudności interpersonalne, utraty Nadużycia seksualne i fizyczne Problemy z nauką Gorsze funkcjonowanie z powodu chorób somatycznych i urazów Samobójstwo w środowisku Dostęp do metod popełnienia samobójstwa

Czynniki chroniące:

-zadbaj o relacje – np. bliskie osoby w rodzinie, przyjaciele, zaufani znajomi

-aktywności, pasje, zainteresowania – to często bogactwo dobrych doświadczeń, wartości, relacji z innymi

-zadbaj o zdrowy ruch –  od lat ludzkości towarzyszy powiedzenie „w zdrowym ciele, zdrowy duch”

-czas dla siebie na odpoczynek czy drobne przyjemności jest również istotny

-ważny jest też sen

-staraj się rozwiązywać problemy zamiast przed nimi uciekać, pomocna może być metoda małych kroków, nie od razu Rzym zbudowano. Jednak nie kumuluj niezałatwionych spraw one nie znikną, a gromadzenie ich przygniata nas coraz mocniej.

-staraj się wsłuchać w siebie i swoje potrzeby

-rób to co lubisz

-dbaj o wartości

Więcej informacji na prelekcjach, warsztatach z Magdaleną Preidl-Sadłowską

Statystyki:

W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych prób zakończyło się śmiercią.

W porównaniu do roku 2020 widzimy 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. Dane pochodzą z Komendy Głównej Policji.

wzrost dotyczący podejmowania zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku KGP zarejestrowała wzrost o 101%.

W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat Policja prowadziła postępowania w przypadku 1181 śmierci samobójczych dzieci i nastolatków do 18. roku życia, a także 5658 prób odebrania sobie życia. Według danych KGP 1 z 6 prób samobójczych podjętych przez osoby poniżej 18. roku życia okazała się śmiertelna.

 

Opracowanie www:  Magdalena Preidl-Sadłowska i Radosław Czapla

 

Magdalena Preidl-Sadłowska:

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkolenie w zakresie socjoterapii i treningu grupowego, Racjonalnej Terapii Zachowania i Program Psychoonkologiczny Simmontona. Obecnie jestem w procesie zdobywania uprawnień do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Od 12 lat jestem związana z Fundacją Dom Nadziei gdzie pracuję jako terapeuta i psycholog z młodzieżą z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W ramach specjalizacji klinicznej realizowałam staże kliniczne na oddziałach pediatrii, neurologii, leczenia uzależnień, psychiatrycznych, leczenia nerwic i zaburzeń odżywania. Mam doświadczenie w zakresie terapii zaburzeń psychosomatycznych i psychoonkologii.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty umiejętności dla nauczycieli, terapeutów i innych grup zawodowych. Mam doświadczenie w zakresie realizacji różnego typu projektów psychoeduakcyjnych i profilaktycznych. Czynnie uczestniczę w warsztatach i konferencjach w celu regularnego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Pracuję według standardów kodeksu etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty.

Radosław Czapla
Trener, pedagog specjalny, przez ponad dekadę pracował jako psychoterapeuta z młodzieżą, przez 5 lat jako lider w  całodobowym ośrodku Dom Nadziei, który od lat  jest ośrodkiem stażowym psychiatrii dziecięcej. Liczne szkolenia.