ZNAMY WYNIK AKCJI – „KREW DLA NIKODEMA”

RÓBMY DOBRO MIMO WSZYSTKO

ZNAMY WYNIK AKCJI – „KREW DLA NIKODEMA”

Wynik końcowy to 55 zarejestrowanych dawców z czego oddało 39 osób 🥰 dając tym samym 17.100 ml Krwi 💪💪

NIGDY NIE JESTEŚ SAM 😍W imieniu wszystkich DZIĘKUJEMY 🤩🤩