NARESZCIE JEST!!

RÓBMY DOBRO MIMO WSZYSTKO

NARESZCIE JEST!!

Nareszcie JEST !!😍😍😍😍
Długo wyczekany, ale nareszcie dojechał !
👉Nowoczesny wózek zabiegowy, który trafi na Izbę Przyjęć Szpitala Knurów.
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc nieść pomoc. Niech w/w wózek dobrze służy i pomaga w codziennej pracy Oddziału Izby Przyjęć.
RAZEM W JEDNYM KIERUNKU !!
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM WSPIERAJĄCYM NASZE DZIAŁANIA!
Podziękowania kierujemy do firmy Chrobok Brunon😍
Czekamy na przyjazd dalszego sprzetu, który zostanie przekazany na

Szpital w Knurowie

😍