Dziękujemy  RAZEM W KIERUNKU POMAGANIA

O.K. Bank Spółdzielczy Grupa BPS
Konto 15 8454 0001 2007 0066 8734 0001
Tytuł przelewu: DAROWIZNA